Be Traveler : Jim Thompson Farm 2017

สวัสดีนักเดินทาง

สำหรับการท่องเที่ยวคราวนี้ พวกเราจะพาไปพบกับสมุดภาพความทรงจำของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560  (Jim Thompson Farm) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสานในอำเภอปักธงชัย ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึง 7 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิดและชื่องาน“เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” 

DSC_0003.jpg

25601212-DSC_0025.jpg

จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร

DSC_0204.jpgDSC_0207.jpgDSC_0208.jpg

25601212-DSC_0066.jpg

25601212-DSC_0064.jpg

25601212-DSC_0059.jpg

DSC_0211.jpg

DSC_0221.jpg

DSC_0244.jpg

DSC_3178-2.jpgDSC_0218.jpg

DSC_3195-8.jpg

จุดที่ 2 ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี

25601212-DSC_0078.jpg

25601212-DSC_0141.jpg

DSC_3202-10.jpg

DSC_3201-9.jpg

25601212-DSC_0081.jpg

25601212-DSC_0087.jpg

25601212-DSC_0089.jpg

25601212-DSC_0103.jpg

25601212-DSC_0097.jpg

25601212-DSC_0100.jpg

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน บรรยากาศการใช้ชีวิตตามวิถีความพอเพียง ชมกิจกรรมแปลงผักเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกข้าวทำนาอินทรีย์แบบดั้งเดิม การเลี้ยงหม่อนไหม เครื่องปั้นดินเผา 

DSC_0009.jpg

25601212-DSC_0161.jpg

DSC_0050.jpg

DSC_0045.jpg

DSC_0026.jpg

DSC_3294-26.jpg

25601212-DSC_0166.jpg

DSC_0057.jpg

DSC_3299-28.jpg

DSC_3345-49.jpg

DSC_0112.jpg

DSC_0111.jpgDSC_3337-43.jpg

DSC_3307-32.jpg

DSC_0073.jpg

DSC_0060.jpg

DSC_0063.jpg

DSC_0107.jpgDSC_0105.jpg

DSC_0077.jpg

DSC_0135.jpg

DSC_3320-36.jpg

DSC_0088.jpg

DSC_0082.jpg

DSC_0086.jpg

DSC_0089.jpg

DSC_0093.jpg

DSC_0099.jpg

DSC_0122.jpg

DSC_0121.jpg

DSC_0137.jpg

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพื้นบ้านไว้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน

DSC_0097.jpg

DSC_0071.jpg

DSC_0098.jpg

จุดที่ 4 หมู่บ้านจิม –  “อุโมงค์ปลาหลากสี” ที่ผลิตจากผ้าหลากสีสันสวยงามนำทางเข้าสู่หมู่บ้านจิม ชมกระบวนการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม ชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่การสาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และการพิมพ์ผ้าไหม ซึ่งท่านสามารถร่วมทดลองได้ทุกกระบวนการ 

DSC_0152.jpg

DSC_3394-71.jpg

DSC_3381-64.jpg

DSC_3390-70.jpg

จุดที่ 5 ตลาดจิม เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมายหลากหลายรายการ อาทิ ฟักทองนานาพันธุ์ ผักผลไม้สดไร้สาร ไม้ดอกไม้กระถางหลากหลายสายพันธุ์ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตลอดจนผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

25601212-DSC_0186.jpg

DSC_0184.jpg

25601212-DSC_0190.jpg

25601212-DSC_0193.jpg

DSC_0179.jpg

DSC_0180.jpg

และ ณ.ตลาดจิม ก็จะพบกับจุดชมวิวทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร อีกมุมที่สวยงามไม่แพ้หน้าฟาร์มเลย 

DSC_3400-76.jpg

DSC_3401-77.jpg

DSC_3398-74.jpg

DSC_0195.jpg

DSC_0196.jpg

DSC_0201.jpgDSC_0236.jpg

ขอบคุณสำหรับการติดตาม