Be Traveler : Jim Thompson Farm 2017

สวัสดีนักเดินทาง สำหรับการท่องเที่ยวคราวนี้ พวกเราจะพาไปพบกับสมุดภาพความทรงจำของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560  (Jim Thompson Farm) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสานในอำเภอปักธงชัย ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึง 7 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิดและชื่องาน“เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ”  จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร จุดที่ 2 ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน บรรยากาศการใช้ชีวิตตามวิถีความพอเพียง ชมกิจกรรมแปลงผักเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกข้าวทำนาอินทรีย์แบบดั้งเดิม การเลี้ยงหม่อนไหม เครื่องปั้นดินเผา  นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพื้นบ้านไว้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน จุดที่ 4 หมู่บ้านจิม –  “อุโมงค์ปลาหลากสี” ที่ผลิตจากผ้าหลากสีสันสวยงามนำทางเข้าสู่หมู่บ้านจิม ชมกระบวนการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม ชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่การสาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และการพิมพ์ผ้าไหม ซึ่งท่านสามารถร่วมทดลองได้ทุกกระบวนการ  […]

Be Traveler

December 19, 2017