Be Traveler : ความทรงจำของ Bibury, Cotswolds UK

จากการเดินทางท่องเที่ยวใน UK ของพวกเรา สิ่งที่เราคิดเป็นอันดับต้นๆ กับสถานที่ที่เราจะไปก็คือ Cotswolds เป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ เป็นชนบทที่ยังคงความเป็นอังกฤษอยู่ทั้งบ้านเรือน ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และมาครั้งนี้ พวกเรามานำเสนอหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กมากกๆ ตั้ง อยู่ในเขต Gloucestershire อย่างหมู่บ้าน Bibury โดย Landmark ที่จะต้องเข้ามาชมก็คือ ArlingtonRow หมู่บ้าน Bibury จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England แต่แนะนำให้เดินทางไปแต่เช้าเพราะนักท่องเที่ยวจะมีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม Bibury ยังมีความสำคัญด้านอุตสาหกรรมทอผ้าขนาดเล็กของอังกฤษ โดยมีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นถนนเลียบริมแม่น้ำชื่อ Arlington Row เป็นกระท่อมที่สร้างด้วยหินที่มีชื่อเฉพาะว่า Cotswold stone ซึ่งมีให้เห็นเฉพาะในเขตนี้เท่านั้น ArlingtonRow นอกจากเป็นกระท่อมเก่าแก่ที่ยังคงสภาพดีเยี่ยม ยังเป็นเขตที่ชาวบ้านทำการทอผ้าขนสัตว์ที่ได้จากแกะในศตวรรษที่ 17 แล้วส่งไปยังโรงทอขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านชื่อ Arlington Mill ที่นี้มีความสวยงามตามธรรมชาติ กระท่อมแต่ละหลังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่ชื่อ Royal College of Arts โดยพื้นที่แถบนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมากที่สุด กระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อ […]

Be Traveler

June 17, 2018