Be Traveler :ความทรงจำ … สังขละบุรี

สวัสดีนักเดินทาง มาถึงคิวสังขละบุรี ส่วนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ติดต่อกับชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองประมาณ 215 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพมหานครก็ใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมงหากเดินทางด้วยรถยนต์ โดยสังขละบุรีมีแม่น้ำซองกาเลียที่ต้นกำเนิดจากในประเทศพม่าไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ แม่น้ำซองกาเลียจึงเป็นชื่อเรียก จากภาษามอญแปลเป็น ไทยว่า”ฝั่งโน้น” การแบ่ง 2 ฟากฝั่งด้วยแม่น้ำซองกาเลีย คือ ฝั่งหนึ่งคือตัวอำเภอ คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่พูดภาษาไทย ส่วนฝั่งโน้นเป็นหมู่บ้านของชาวมอญทั้งที่ตั้งรกรากมานานนับร้อยปี จึงถือว่าป็นเมืองที่มีความงามหลากหลาย ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง ไทย ลาว พม่า โดย ตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า”สามประสบ” คือบริเวณ ที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นของแม่น้ำแคว มาที่นี้อย่างแรกที่นึกถึงคือ สะพานมอญ หรือที่ เรียกกันว่า”สะพานไม้อุตตมานุสรณ์” เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ  ยาวประมาณ ๑ กม.  หลวงพ่ออุตตมะผู้ริเริมก่อสร้างเพื่อให้คนไทย กะเหรี่ยงและมอญได้สัญจรไปมาหาสู่กัน เป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามกลุ่ม ใครมาที่นี้ก็ต้องเดินชมสะพาน ชมแสงของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวไทยและมอญที่เดินข้ามไปมาหากัน   ในช่วงเช้าสิ่งแรกที่มามาที่นี้คือการได้แแต่งชุดมอญเดินไปตักบาตรพระฝั่งหมู่บ้านมอญ เวลาประมาณ 6.30น. ซึ่งพวกเราก็ไม่พลาดกิจกรรมนี้         บนสะพานมอญแห่งนี้ยังถ่ายทอดวิธีชีวิตของคนมอญให้เราได้สัมผัสตลอดริม […]

Be Traveler

March 21, 2018