Be Traveler : Taiwan ไม่ได้มีดีแค่ไทเป.. ตอน Sun Moon Lake

สวัสดีนักเดินทาง วันนี้เราจะพาไปเที่ยว ทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake / 日月潭 เมืองหนานโถว (Nantou / 南投) ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวัน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”  แต่วันนี้เราจะไปชมวิวทะเลสาบบนจุดที่สูงอย่าง  ” วัดเหวินอู่ ” (Wenwu Temple) ก่อนเดินทางเข้าวัด เราก้จะเห็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่อยุ่ด้านหน้า วัดแห่งนี้ชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวจะมาสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ณ วัดเหวินอู่ แห่งนี้หรือเรียนกอีกอย่างว่า วัดกวนอู ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา

วัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและถือเป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องขอพรด้านการศึกษา โดยทางเข้าในบริเวณด้านในวัด Wenwu ให้เดินเข้าทางประตูมังกร ( ขวา ) และ ออกทางประตูเสือ ( ซ้าย )

หากใครสนใจเครื่องไหว้ ก็มีบริการ จากนั้นเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ตามเส้นทาง หันไปมีป้ายภาษาไทยสะด้วย

จุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เสี่ยงทายเหรียญ จากนั้นเดินวนขึ้นบันได ไปจุดที่เขาเรียกกันว่า ประตูสวรรค์

บนนี้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบจากมุมสูง บรรยากาศดี ไม่ร้อน ลมเย็นๆๆ

จากนั้นเดินลงมา ก็จะมีกิจกรรมที่มาถึงที่วัด Wenwu โดยการนำกระดิ่งที่ให้เราเขียนคำอธิษฐานลงไป แล้วก็เอาไปแขวนตรงทางด้านหน้าของวัด

โดยบันไดในการแขวนกระดิ่งนั้น แต่ละขั้นก็จะมีวัน และเดือนบอกไว้ จากภาพตรงกลางขั้นจะบอก เดือน และ วัน ส่วนภาษาจีนด้านข้างจะบอกว่ามีคนสำคัญคนไหนเกิดในวันนี้ ใครเกิด เดินมกราคม ขั้นล่างสุดเลยคะ 555+

สำหรับพวกเราเวลาน้อย จึงไม่ได้ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจของทะเลสาบที่สวยงามแห่งนี้ แต่หากใครสนใจ เราฝากแผ่นที่ไว้ เผื่อใครจะได้ใช้ประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการติดตาม