Be traveler : ที่พัก ณ. Innsbruck – Pittlanderhof hotel (Austria)

Pittlanderhof hotel in Innsbruck 3 คืน ราคา 165 ยูโร
ที่พักที่นี่พวกเราประทับใจมากเป็นบ้านของครอบครัวที่ทำอาชีพปลูกต้นไม้ ขายมีทั้งไม้ประดับและไม้กินโดยแบ่งห้องภายในบ้านให้เช่า ซึ่งน่ารักมากบรรยากาศบริเวณที่พักล้อมรอบไปด้วยภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามจริงๆ
โดยการเข้าเมืองต้องขับรถลงเขาไปอีกประมาณ 15 นาที หรือมีรถไฟจากในเมืองก็มีสถานีใกล้กับที่พักเช่นกัน โดยวิวงามๆระหว่างทางลงไปในเมือง แอบเอามาฝาก..

ขอบคุณสำหรับการติดตาม